Các đơn vị đo ozone

Mỗi cơ sở sẽ sử dụng một đơn vị đo ozone khác nhau như ppm, ppb, g/m3 , mg/l và nhiều đơn vị khác. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về đơn vị đo ozone để tháo bỏ sự phức tạp mà mọi người vẫn thường nghĩ mỗi khi nhắc đến đơn vị đo ozone.

ppm = Phần triệu

Là một phép đo nồng độ. PPM (phần triệu) cho biết có bao nhiêu phần khí trong mỗi 1 triệu phần của tổng lượng khí. Ví dụ, nếu chúng ta nói có 1 ppm ozone, điều đó có nghĩa là cứ mỗi 1 triệu phần khí, 1 trong số đó là ozone. Đơn vị đo ozone phổ biến nhất là ppm, và được sử dụng để đo ozone trong không khí và ozone hòa tan vào nước.

ppb = Phần một tỷ

Đơn vị này cũng tương tự như ppm, chỉ thay đổi triệu đến một tỷ. Ví dụ: 0,1 ppm = 100 ppb.

mg / l = Miligam ozone trên lít

Là một phép đo nồng độ. Đơn vị này cho thấy có bao nhiêu miligam ozone trong một lít tổng thể tích. Mg / l có thể được sử dụng để chỉ ra nồng độ của ozone trong khí hoặc chất lỏng.

1 mg / l ozone = 1 ppm ozone trong nước. Đây là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng để đo lượng ozone hòa tan trong nước.

ug / ml = Microgram trên mililít

Là một phép đo nồng độ. Đơn vị này cho thấy có bao nhiêu microgram ozone có trong một mililít tổng khối lượng. Ug / ml có thể được sử dụng để chỉ nồng độ ozone trong khí hoặc chất lỏng.

1 ug/ml = 1 mg/l = 1g/m3 = 1 gamma – các cụm từ này bằng nhau, không cần chuyển đổi

g / m 3 = Gram ozon trên mét khối

Là một phép đo nồng độ. Điều này cho biết có bao nhiêu gam ozone trong một mét khối của tổng thể tích. Điều này có thể biểu thị thể tích khí hoặc chất lỏng. g/m 3 được sử dụng phổ biến nhất để đo nồng độ ozone trong dòng khí.

1 g/m 3 = 1 mg/l = 1 ppm ozone trong nước

1 g/m 3 = 467 ppm ozone trong không khí

1 ppm = 2,14 mg/m 3 trong không khí

% theo trọng lượng (Phần trăm theo trọng lượng)

Là một phép đo nồng độ. Đơn vị này cho thấy tỷ lệ phần trăm (%) của ozone trong một dòng khí nhất định. Đây là một phương pháp rất phổ biến để minh họa nồng độ ozone từ máy tạo ozone. Đơn vị này phức tạp hơn g/m3 khi trọng lượng của khí thay đổi nếu nó là không khí, hoặc khí oxy mà khí ozone được trộn lẫn.

1% Ozone = 12,8 g / m 3 Ozone trong không khí

1% Ozone = 14,3 g / m 3 Ozone trong ôxy

g/h (gam/giờ) = gam ozone mỗi giờ

Là một phép đo ozone. Đây là phương pháp phổ biến nhất để đo đầu ra của Máy phát Ozone. Bằng việc đo nồng độ ozone trong g/m 3 , khi tính toán tốc độ dòng chảy với một phép đo như LPM (lít / phút), chúng ta có thể xác định có bao nhiêu gam ozone được tạo ra trong một giờ.

mg / giờ = mg ozone mỗi giờ

Tương tự như g/h, nhưng trên một quy mô nhỏ hơn. Máy phát Ozone nhỏ hơn có thể được đánh giá theo mg/giờ.

1 g/h ozone = 1.000 mg/h ozone

lb/day = Pounds mỗi ngày

Là một phép đo sản xuất ozone. Phổ biến về sản xuất ozone dành cho máy phát ozone công suất lớn, và thường được sử dụng trong một số ngành công nghiệp.

1 lb/day ozone = 18,89 g/giờ sản xuất ozone.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *