Chất lượng nước và nước thải

Chất lượng nước tốt là điều cần thiết đối với sức khỏe con người, sự phát triển kinh tế và xã hội cũng như hệ sinh thái. Tuy nhiên, khi dân số phát triển và môi trường tự nhiên bị suy thoái, việc đảm bảo cung cấp đủ nước và an toàn cho mọi người ngày càng trở nên khó khăn. Một phần chính của giải pháp là tạo ra ít ô nhiễm hơn và cải thiện cách chúng ta quản lý nước thải.

Một nền kinh tế tuần hoàn hơn và do đó bền vững hơn đòi hỏi chúng ta phải đánh giá cao tiềm năng của nước thải, thay vì loại bỏ hoặc bỏ qua nó. Không chỉ là một nguồn nước thay thế, quản lý nước thải an toàn có thể giúp bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta và cung cấp cho chúng ta năng lượng, chất dinh dưỡng và các vật liệu có thể phục hồi khác.

Thách thức và cơ hội

Nước phải được quản lý cẩn thận trong mọi phần của chu trình nước: từ khai thác nước ngọt, xử lý trước, phân phối, sử dụng, thu gom và sau xử lý, đến việc sử dụng nước thải đã qua xử lý và hoàn trả cuối cùng cho môi trường, sẵn sàng được tóm tắt để bắt đầu lại chu kỳ. Do sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, lượng nước thải được tạo ra và tải lượng ô nhiễm tổng thể của nó đang gia tăng trên toàn cầu.

Sự sẵn có của các nguồn cung cấp nước đủ và an toàn có liên quan chặt chẽ đến cách quản lý nước thải. Lượng nước thải không được xử lý ngày càng tăng, kết hợp với nước thải nông nghiệp và nước thải công nghiệp, đã làm suy giảm chất lượng nước và ô nhiễm nguồn nước trên khắp thế giới. Trên toàn cầu, 80% lượng nước thải chảy ngược vào hệ sinh thái mà không được xử lý hoặc tái sử dụng, góp phần dẫn đến tình trạng khoảng 1,8 tỷ người sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm phân, có nguy cơ mắc bệnh tả, lỵ, thương hàn và bại liệt. Không còn là thứ cần loại bỏ hoặc bỏ qua, nước thải sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nước ngày càng tăng ở các thành phố đang mở rộng nhanh chóng, tăng cường sản xuất năng lượng và phát triển công nghiệp, cũng như hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Nước thải và các thành phố

Chủ yếu ở các khu vực thu nhập thấp của các thành phố và thị trấn ở các nước đang phát triển, một tỷ lệ lớn nước thải được xả trực tiếp vào cống thoát nước mặt gần nhất hoặc kênh thoát nước không chính thức, đôi khi không có hoặc có rất ít xử lý. Ngoài nước thải sinh hoạt và chất thải của con người, các bệnh viện và các ngành công nghiệp ở đô thị như khai thác mỏ quy mô nhỏ và nhà để xe ô tô, thường đổ hóa chất độc hại cao và chất thải y tế vào hệ thống nước thải.

Ngay cả ở các thành phố nơi nước thải được thu gom và xử lý, hiệu quả xử lý có thể khác nhau tùy theo hệ thống được sử dụng. Tuy nhiên, nước được chính quyền thành phố sử dụng để tưới không gian xanh hoặc làm sạch đường phố không cần phải được xử lý theo tiêu chuẩn uống được. Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng làm tăng khả năng thu hồi chi phí.

Sự gia tăng nhu cầu nước của các đô thị sẽ đòi hỏi những cách tiếp cận mới để thu gom và quản lý nước thải. Thật vậy, nước thải được tái sử dụng có thể giúp giải quyết những thách thức khác bao gồm sản xuất lương thực và phát triển công nghiệp.

Nước thải và công nghiệp

Những áp lực về xã hội và môi trường trong những năm gần đây đã dẫn đến phong trào ngày càng tăng trong ngành công nghiệp nhằm giảm lượng nước thải và xử lý trước khi xả thải. Nước thải ngày nay được coi là một nguồn tài nguyên tiềm năng và việc sử dụng nó, hoặc tái chế sau khi xử lý thích hợp, có thể mang lại lợi ích kinh tế và tài chính. Những áp lực về xã hội và môi trường trong những năm gần đây đã dẫn đến phong trào ngày càng tăng trong ngành công nghiệp nhằm giảm lượng nước thải và xử lý trước khi xả thải. Nước thải ngày nay được coi là một nguồn tài nguyên tiềm năng và việc sử dụng nó, hoặc tái chế sau khi xử lý thích hợp, có thể mang lại lợi ích kinh tế và tài chính.

Nước thải có thể được sử dụng trong chính doanh nghiệp hoặc giữa một số doanh nghiệp thông qua ‘cộng sinh công nghiệp’. Có một động lực mạnh mẽ để sử dụng nước thải trong nhà và tại địa phương, chỉ dựa trên việc tiết kiệm chi phí.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng trực tiếp một số nước thải, miễn là phù hợp với mục đích. Ví dụ, sử dụng nước xử lý để làm mát hoặc sưởi ấm, hoặc nước mưa từ mái nhà hoặc tạp dề bê tông để xả nhà vệ sinh, tưới tiêu hoặc rửa xe.

Nước thải nông nghiệp

Một phần để giúp tối đa hóa sản lượng để đáp ứng nhu cầu, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật đã gia tăng trong những năm gần đây cả trong nông nghiệp và nông nghiệp nhỏ, làm cho nông nghiệp trở thành một nguồn ô nhiễm môi trường tiềm ẩn.

Ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt do sử dụng nước thải nông nghiệp không được xử lý hoặc xử lý không đầy đủ là một vấn đề lớn ở nhiều nước đang phát triển nơi thực hành tưới tiêu như vậy. Cải thiện quản lý nước thải có thể cải thiện sức khỏe của người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp, bằng cách giảm nguy cơ phơi nhiễm mầm bệnh.

Nông dân ngày càng xem xét các nguồn nước không thông thường, chủ yếu là nước thải, cho dù là do hàm lượng chất dinh dưỡng cao hay do thiếu các nguồn nước thông thường. Nếu được áp dụng một cách an toàn, nước thải là nguồn cung cấp nước và chất dinh dưỡng có giá trị, góp phần cải thiện an ninh nước, lương thực và sinh kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *