Tổng hợp Công nghệ xử lý nước 9 Tháng Mười Hai, 2022