Tổng hợp Công nghệ xử lý nước 30 Tháng Mười Một, 2022