Tổng hợp Công nghệ xử lý nước 3 Tháng Mười Hai, 2020