Độ pH của nước thải từ hệ thống làm sạch khí thải ra biển đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu?

Nước có độ pH thấp có thể tác động xấu đến các sinh vật biển như động vật có vỏ; do đó Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã đặt giới hạn pH cho nước rửa thải ra biển. Nói chung, không có tác hại môi trường nào được coi là phát sinh khi nước biển tiếp xúc trong thời gian ngắn với pH 6,5 và giới hạn này phải được áp dụng bằng cách sử dụng một trong hai tiêu chuẩn sau.

Độ pH phải được liên tục đo trực tuyến và ghi dữ liệu một cách an toàn để xác nhận việc tuân thủ Nguyên tắc IMO EGCS:

1. Nước rửa xả phải có độ pH không nhỏ hơn 6,5 đo được khi xả trên tàu, trừ trường hợp trong quá trình điều động và quá cảnh, cho phép đo chênh lệch tối đa giữa đầu vào và đầu ra của 2 đơn vị pH tại cửa vào và mạn tàu.

Hình 12 Phương pháp đo pH 1

Hình 1: Phương pháp đo pH 1
Theo phương pháp 1, hai tiêu chí xả pH khác nhau, đối với khi tàu đứng yên và di chuyển cho phép áp dụng tiêu chí nghiêm ngặt hơn đối với tàu đứng yên trong cảng khi động cơ chính không chạy, trong khi vẫn có tiêu chí thích hợp cho tàu di chuyển. Đối với các tàu đang tiến hành, sự trộn lẫn hiệu quả cao giữa nước rửa đã thải với nước biển ngọt do sự nhiễu loạn khi đánh thức tàu để độ pH của nước xung quanh được phục hồi rất nhanh chóng.2. Giới hạn xả pH đối với hệ thống làm sạch khí thải tại vị trí giám sát trên tàu, là giá trị sẽ đạt được độ pH tối thiểu là 6,5 ở 4 m tính từ điểm xả trên tàu khi tàu đứng yên và phải được ghi lại là giới hạn phóng điện pH quá mức trong ETM-A hoặc ETM-B.

Hình 13 ph phương pháp đo 2

Hình 2: phương pháp đo pH 2

Phương pháp đo pH tuân thủ thay thế này là theo nguyên tắc CORMIX được sử dụng ví dụ bởi US EPA, trong đó 4m được coi là ranh giới của vùng trộn ban đầu giữa nước xả trên tàu và nước xung quanh tàu. Giới hạn phóng điện quá mức pH theo phương pháp 2 có thể được xác định bằng phương pháp đo trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng phương pháp luận dựa trên tính toán (động lực học chất lỏng tính toán hoặc các công thức thực nghiệm được thiết lập khoa học tương đương khác) phải được Chính quyền phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *