EPA phát triển Kế hoạch Hành động tái sử dụng nước

Tại hội thảo tái sử dụng nước ở San Francisco, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố việc phát triển Kế hoạch Hành động Tái sử dụng Nước thúc đẩy chuyên môn của cả ngành và chính phủ để đảm bảo hiệu quả sử dụng tài nguyên nước của Quốc gia.

David Ross, Trợ lý Quản trị viên EPA về Nước của Hoa Kỳ cho biết: “Nguồn nước của Quốc gia là mạch máu của các cộng đồng và chính phủ liên bang có trách nhiệm đảm bảo tất cả người Mỹ được tiếp cận với các nguồn nước sạch và an toàn đáng tin cậy. “Có những công việc đổi mới đang diễn ra trên toàn ngành nước để thúc đẩy tái sử dụng nước và EPA muốn đẩy nhanh công việc đó thông qua sự phối hợp của lãnh đạo liên bang.”

Kế hoạch Hành động Tái sử dụng Nước sẽ tìm cách thúc đẩy việc tái sử dụng nước như một thành phần quan trọng của quản lý tổng hợp tài nguyên nước. EPA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan và hình thành các quan hệ đối tác mới để phát triển và triển khai kế hoạch. Bản dự thảo của kế hoạch dự kiến ​​được phát hành và xem xét công khai vào tháng 9 tại Hội nghị chuyên đề WateReuse hàng năm ở San Diego.

Các hành động của EPA là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Chính quyền nhằm điều phối tốt hơn và tập trung nguồn lực vào một số mối quan tâm thách thức nhất về tài nguyên nước của Quốc gia, bao gồm đảm bảo nguồn nước sẵn có và giảm thiểu rủi ro do hạn hán gây ra. Điều này bao gồm hợp tác chặt chẽ với Bộ Nội vụ Hoa Kỳ (DOI), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và các đối tác liên bang khác để hợp tác giải quyết các thách thức về cung cấp nước, khả năng phục hồi và quản lý tài nguyên khác của phương Tây.

Nhiều hành động khác nhau được EPA đưa ra để thúc đẩy Kế hoạch Tái sử dụng nước

Tim Petty, Trợ lý Bộ trưởng Nước và Khoa học tại DOI cho biết: “Bộ Nội vụ rất vui mừng về việc xây dựng mối quan hệ đối tác này với EPA để có thể thúc đẩy thành công và cùng tiến lên trên một con đường”. “Các cộng đồng trên khắp đất nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và chính phủ liên bang có vai trò đảm bảo rằng tất cả đều có quyền tiếp cận với nguồn nước cần thiết để bảo vệ sức khỏe và duy trì nền kinh tế vững mạnh.”

EPA trước đây đã hỗ trợ các nỗ lực tái sử dụng nước, bao gồm việc phát triển Bản tổng hợp Tái sử dụng Có thể thay thế năm 2017 và Hướng dẫn Tái sử dụng Nước, nhưng Kế hoạch Hành động Tái sử dụng Nước là sáng kiến ​​đầu tiên được điều phối trong toàn ngành nước. Các nỗ lực liên tục của các cơ quan liên bang khác, chẳng hạn như Thử thách An ninh Nước lớn của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, và của các tổ chức phi chính phủ khác nhau dành riêng cho quản lý tài nguyên nước, sẽ được điều phối và tận dụng như một phần của chiến lược tổng thể nhằm thúc đẩy tái sử dụng nước.

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả các cơ hội tham gia với EPA trong nỗ lực này, hãy truy cập www.epa.gov/waterreuse/water-reuse-action-plan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *