Lọc sinh học là gì?

Lọc sinh học là một quá trình lọc không khí và nước một cách sinh học với sự hỗ trợ của các vi sinh vật, cụ thể là vi khuẩn.

Bộ lọc sinh học công nghiệp là một vỏ chứa và khuyến khích sự phát triển của số lượng lớn vi khuẩn thông qua nhiệt độ, độ ẩm và độ pH được điều chỉnh để phá hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và các hợp chất gây mùi (bao gồm NH3, CS2, H2S), theo một cách có thể được định lượng và đo lường. Bộ lọc sinh học công nghiệp sử dụng một nhóm sinh vật hiếu khí được phân loại là sinh vật hướng hóa, có nghĩa là chúng lấy năng lượng cần thiết để sống và phân hủy các hợp chất từ ​​chính phản ứng. Trên thực tế, các sinh vật lấy năng lượng cần thiết từ ánh sáng mặt trời được phân loại là quang hướng. Hai nhóm phụ của sinh vật tự dưỡng là sinh vật dị dưỡng và sinh vật tự dưỡng. Nhóm phụ chủ yếu được sử dụng trong bộ lọc sinh học là các sinh vật dị dưỡng có khả năng sử dụng cacbon trong các hợp chất cacbon (tức là metanol) như một nguồn năng lượng cũng như tạo ra các thành phần tế bào. Như một điểm thực tế các sinh vật quang tự động thu được năng lượng của chúng thông qua sự phân hủy các hợp chất phi hữu cơ (NH3, H2S, S2O3, v.v.).

Lịch sử của lọc sinh học công nghiệp là gì?

Một trong những cách sử dụng lọc sinh học sớm nhất được biết đến trong Kỷ nguyên công nghiệp là trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 đến 1918). Không khí tù đọng được hút ra khỏi các đường hầm và hào, được thổi qua đất, nơi nó sẽ thẩm thấu và đi vào lại các đường hầm và hào. Không khí sẽ được “làm sạch” thông qua các hoạt động của vi khuẩn tự nhiên có trong đất. Năm 1923, khái niệm xử lý khí thải từ các nhà máy xử lý nước thải được phát triển. Năm 1953 RD Pomeroy đã nhận được bằng sáng chế cho “Khử mùi hôi của các dòng khí bằng cách sử dụng Tăng trưởng vi sinh” nảy sinh từ một ứng dụng thương mại thành công ở California.

Một máy thổi áp suất cao được sử dụng để kéo các khí ô nhiễm qua một đường ống và bơm nó vào một ống thẳng đứng trước khi nó quay và trở thành một ống ngang được chôn dưới môi trường hoạt tính sinh học được treo phía trên bởi một lớp môi trường dễ thấm như sỏi hoặc cốt liệu. Tiêu đề bao gồm các phần đục lỗ và các phần và khớp nối không đục lỗ. Thiết kế cơ bản được phát triển sau đó vẫn được sử dụng trong nhiều ứng dụng thương mại ngày nay. Kể từ bằng sáng chế đó, những đổi mới chính trong lọc sinh học đã nằm trong hai lĩnh vực: tăng cường vi khuẩn và phát triển môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *