Những điều cần biết về công nghệ ozone để khử trùng

Một quá trình xử lý nước thông thường bao gồm 2 giai đoạn chính đó là:
1. Loại bỏ các chất dạng hạt bằng cách lọc.
Sự tồn tại của nhiều cặn bẩn có trong nước là một dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của các hạt vật chất cũng như vi trùng trong nước. Do đó, việc loại bỏ các hạt không chỉ giúp làm giảm độ đục mà còn hỗ trợ việc khử trùng.
2. Bất hoạt vi sinh vật gây bệnh bằng clo, điôxít clo, ozon hoặc các chất khử trùng khác
Thời gian tiếp xúc và động học là thước đo sự bất hoạt do thời gian và nồng độ của chất khử trùng. USEPA đã phát triển các quy định về tỷ lệ tiêu diệt tối thiểu (không hoạt động) cần thiết để nước công cộng được coi là có thể uống được.
Các loại lọc khác nhau được chỉ định một số tín dụng loại bỏ nhất định. Ví dụ, quá trình lọc thông thường có giá trị 2,5 log đối với u nang Giardia. Vì EPA yêu cầu loại bỏ 3 log nên phải đạt được thêm 0,5 log bất hoạt từ việc khử trùng.
Có thể đạt được mức độ khử trùng khác nhau bằng cách thay đổi loại và nồng độ chất khử trùng, cũng như thời gian nước tiếp xúc với chất khử trùng. Quyết định sử dụng một loại chất khử trùng mới cần đặt mức độ ưu tiên cho phần còn lại của các giá trị cần thiết để đạt được sự khử trùng thích hợp. Thời gian nước chưa xử lý tiếp xúc với chất khử trùng và nồng độ của chất khử trùng là các nội dung chính trong phần tiếp theo [Chú ý rằng đơn vị của thời gian tiếp xúc là (mg / l) (min)].
Mối quan hệ giữa hiệu quả tiêu diệt và thời gian tiếp xúc
Mối quan hệ giữa hiệu quả tiêu diệt và thời gian tiếp xúc đã được Harriet Chick phát triển khi cô còn là Nghiên cứu viên của Viện Pasteur ở Paris, Pháp. ‘No’ thể hiện số lượng sinh vật ban đầu và ‘N’ là số lượng hoặc sinh vật tại ‘Thời điểm’. Khi thời gian tiếp xúc giữa nước và chất khử trùng tăng lên, tỷ lệ N / No giảm theo dự đoán của Định luật Chick.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị C * t
• Khi pH tăng, giá trị của C * t cũng cần được tăng lên. Điều này có thể được giải thích bằng cách kiểm tra ảnh hưởng của pH đối với clo tự do. Khi độ pH tăng, chất khử trùng yếu (OCI-) tồn tại nhiều hơn chất khử trùng mạnh (HOCI-), do đó làm tăng giá trị C * t. Bảng 1 dưới đây sẽ chứng minh cụ thể hơn cho vấn đề này.

• Độ mạnh của chất khử trùng ảnh hưởng trực tiếp đến C * t. Đối với chất khử trùng yếu, C * t sẽ phải cao hơn so với chất khử trùng mạnh. Như Bảng 2 dưới đây cho thấy, ozon là chất khử trùng mạnh nhất, do đó giá trị C * t yêu cầu thấp hơn khi so sánh với clo và dioxit clo.
• Các sinh vật khác nhau có sức đề kháng khác nhau đối với chất khử trùng. Nếu một sinh vật có sức đề kháng mạnh với một chất khử trùng nhất định, thì C * t sẽ cao hơn so với sinh vật có sức đề kháng yếu hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *