Thủy phân nhiệt là gì?

Thủy phân nhiệt là một quy trình công nghệ được áp dụng trong các nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Quá trình thủy phân nhiệt làm cho bùn thải hoặc các loại chất thải hữu cơ ướt khác ở nhiệt độ và áp suất cao. Quá trình này tương tự như chuẩn bị bữa ăn bằng cách sử dụng hơi nước.

Giai đoạn 1:

  • Từ các đơn vị xử lý sơ cấp và thứ cấp của nhà máy xử lý nước thải, bùn thải thô được thu gom và khử nước thành 16-18% chất rắn khô.
  • Bùn đặc này liên tục được đưa vào máy nghiền bột. Máy nghiền bột có vai trò đồng nhất và gia nhiệt sơ bộ bùn đến nhiệt độ gần 100 ° C, sử dụng hơi nước thu hồi từ bể chớp.

Giai đoạn 2:

  • Từ máy nghiền, bùn lầy được đưa ra liên tục đến các lò phản ứng, theo một tuần tự để bảo đảm các sự kiện kín trong từng lò phản ứng. Khi một lò phản ứng đầy, bùn lầy sẽ ra lò những phản ứng có sẵn. Thông thường có từ 2 đến 5 lò phản ứng trong một đoàn tàu thủy phân Cambi, thuộc khối nhiệt lượng, kích thước lò phản ứng và thời gian lưu thủy lực.
  • Khi lò phản ứng đầy và kín, hơi nước được bơm nhiệt độ lên 160 đến 180 °C với áp suất khoảng 6 bar. Quá trình phân tích nhiệt được đặt ở 20 đến 30 phút cho mỗi ngày, để bảo đảm mầm bệnh.

Giai đoạn 3:

  • Từ bể phản ứng, bùn đã được khử trùng và thủy phân được chuyển đến bể chớp, hoạt động ở áp suất khí quyển. Việc giảm áp suất đột ngột dẫn đến phá hủy tế bào đáng kể đối với các chất hữu cơ trong bùn thải. Hơi nước được tạo ra bởi quá trình xả áp được đưa trở lại máy nghiền bột để làm nóng trước bùn thải vào.
  • Ra khỏi bể chứa, bùn được làm mát đến nhiệt độ điển hình cho quá trình phân hủy kỵ khí, trong các thiết bị trao đổi nhiệt. Sau đó, nó được cung cấp cho các thiết bị tiêu hóa kỵ khí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *