Tiêu chuẩn quốc gia về nước uống đóng chai

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6069:2010 về nước uống đóng chai (không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai) có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật gây hại trong nước, bảo vệ tối đa sức khỏe người tiêu dùng.
Trong văn bản nêu rõ các phương pháp điều chỉnh chỉ tiêu hóa lý và xử lý được phép sử dụng; các yêu cầu về hóa học, phóng xạ; bổ sung khoáng chất; vệ sinh; yêu cầu về ghi nhãn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *