Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước- nước thải sinh hoạt – Giới hạn ô nhiễm cho phép TCVN6772-2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6772-2000 áp dụng đối với nước thải sinh hoạt các loại cơ sở dịch vụ công cộng và chung cư khi xả vào các vùng nước quy định ở những nơi chưa có HTTN và XLNT tập trung.
Các thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép; các mức áp dụng đối với các cơ sở dịch vụ, công cọng và khu chung cư được đề cập rõ trong văn bản.
Với các thông số không có trong văn bản thì nồng độ giới hạn cho phép được xác định theo TCVN 5945-1995.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *